Serwis Tematyczny!

9 16 lipca 2020

Lampy sufitowe

Ażeby nasze głośniki basowe pełniły rolę przetworników super basowych, należy zaopatrzyć je w specjalne filtry pasmowo przepustowe, które ograniczą górny obręb częstotliwości. Są w stanie to być wersje aktywne i pasywne, w zależności od typu oraz podziału. Teoretycznie można przyjąć, że nie ma dolnej granicy pasma transportowania, chociaż nie to większego sensu – więcej na domenie internetowej Lampy sufitowe. Ucho ludzkie nie słucha dźwięków poniżej częstotliwości 20Hz, a oraz same odtwarzacze nie pracują poniżej tej wartości. Wobec tego dolna granica została przyjęta na 20Hz.

About 

Related Articles